miércoles, 21 de septiembre de 2011

LA VEU DE L'ALZHEIMER

El 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, la Creu Roja vol fer especial incidència en la necessitat de fer una detecció precoç d'aquesta malaltia. Un diagnòstic de l'Alzheimer en la seva fase inicial permet actuar contra els primers símptomes de la malaltia, des d'un bon principi. En aquest sentit, el localitzador SIMAP (Sistema Intel·ligent de Monitorització d'Alertes Personals), que el 2011 dóna servei a 315 persones, és un servei que, durant els primers mesos de la malaltia, aporta seguretat a la persona usuària i tranquil·litat als seus familiars.
El SIMAP és un localitzador GPS, incorporat al cinturó, que ajuda a mantenir l'autonomia de les persones que es troben en una fase lleu o moderada de l'Alzheimer o d'altres tipus de deteriorament cognitiu. D'aquesta manera, els familiars o persones cuidadores poden, en tot moment, accedir a la localització del terminal i conèixer on es troba la persona usuària, mentre que aquesta pot gaudir de la màxima autonomia per sortir sola de casa. A més, és possible configurar el terminal per tal que notifiqui de maner automàtica l'entrada de l'usuari a zones prefixades com a perilloses, les seves sortides de la zona considerada segura o qualsevol tipus d'incidència. En casos com aquests, el Centre de Coordinació de la Creu Roja es posarà en contacte amb els familiars de la persona usuària i activarà els recursos d'emergència necessaris.

Indicis per a la detecció de la malaltia

Per poder detectar la malaltia de l'Alzheimer, o bé altres deterioraments cognitius, és important consultar un professional mèdic si es detecten certs comportaments o senyals que indiquin una pèrdua de memòria. Cal prestar atenció si, en poc temps, una persona gran presenta alguns dels següents símptomes:

· Té problemes per recordar fets quotidians del dia a dia, com ara saber si ja ha dinat o no o on ha anat a comprar, entre d'altres.

· Repeteix les mateixes preguntes en diferents ocasions, sense recordar que ja les havia formulades o se li havien respost.

· Presenta una major deixadesa, apatia o canvis d'humor freqüents i sense motiu aparent.

· Es despista de manera freqüent i li ha costat tornar a casa o no ha sabut arribar al seu destí.

· En diferents ocasions, ha cregut que familiars o altres persones properes li han robat o li han amagat objectes.

· Mostra dificultats per portar al dia els seus comptes bancaris, mentre que abans sempre ho feia sense problemes.

Formes d'intervenir davant la malaltia
Hi ha molt tipus de teràpies que treballen des d'un enfoc cognitiu però també hi ha altres tipus de teràpies que treballen per exemple des de la música, ja que s'ha descobert que la memòria musical és una de les darreres memòries que el cervell perd.
La música aporta molt a l'estat d'ànim de la persona amb Alzheimer.
"La voz de la memoria" és l'ùnic coral d'Espanya formada integrament per malalats d'Alzheimer amb l'objectiu de tornar els records i les ganes de seguir cap endavant.
La idea va sorgir de Patricia Rosaleñ una professora de música que estudiava integració social i feia pràctiques a l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Valencia.
A les sessions es treballa la relaxació, la respiració i l'atenció. La repetició i l'ús dels gestos ajuden, hi ha persones que pel seu estat avançat no poden parlar però si cantar.
"La música els hi produexi plaer, els fa sentir ùtils i disminueix els oblits i l'estres, els hi dona qualitat de vida" diu la Patricia Rosaleñ.